Postup při koupi, platební podmínky | Rezidence Via Carolina

Postup při koupi, platební podmínky

POSTUP PŘI KOUPI

 • Podpis rezervační smlouvy (RS)
 • Podpis smlouvy o budoucí kupní smlouvě (SoSBK) do cca 30 dnů
 • Prohlášení vlastníka – rozdělení dokončené hrubé stavby (včetně výplní) na bytové jednotky (BJ) s podílem na pozemku pod stavbou. Před vkladem do KN zaměřeno geometrem.
 • Kolaudace objektu
 • Předpřejímka bytu   
 • Podpis kupní smlouvy (KS)
 • Převzetí bytu klientem
   

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Rezervační poplatek 250 000 Kč s podpisem RS na BJ
 • 20 % kupní ceny vč. DPH do 10 dnů od podpisu SoSBK
 • 40 % kupní ceny vč. DPH do 10 dnů od zapsání Prohlášení vlastníka do KN
 • 40 % kupní ceny vč. DPH do 10 dnů od předání zkolaudovaného bytu klientovi
   

Jsme samozřejmě připraveni řešit s Vámi i smluvní a platební podmínky na míru Vašim potřebám.