Postup při koupi, platební podmínky | Rezidence Via Carolina

Postup při koupi, platební podmínky

POSTUP PŘI KOUPI

 • Podpis smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 • Kolaudace objektu
 • Předpřejímka bytu   
 • Podpis kupní smlouvy
 • Převzetí bytu klientem
   

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 50 % kupní ceny vč. DPH do 10 dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 • 50 % kupní ceny vč. DPH do 10 dnů od doručení výzvy prodávajícího za podmínky pravomocného kolaudačního souhlasu
   

Jsme samozřejmě připraveni řešit s Vámi i smluvní a platební podmínky na míru Vašim potřebám.