Aktuality | Rezidence Via Carolina

Aktuality

12. 5. 2022 - STĚNY 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ JSOU VYBETONOVÁNY

4. 5. 2022 - SMĚŘUJEME UŽ I DO VÝŠKY

Ruch na staveništi sílí. Přibývá další ocelová výztuž a chystáme se na betonáž stěn 1. podzemního podlaží.

22. 4. 2022 - VAŠE BYDLENÍ NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

Vybetonovali jsme základovou desku Rezidence Via Carolina. Kvalitní materiál dodala ZAPA beton, což jste možná poznali podle nezaměnitelného designu jejích autodomíchávačů. A na závěr přišel dubnový deštík.

14. 4. 2022 - DALŠÍ BETON A OCEL

Jarní počasí je příznivé pro plánované stavební práce. Položili jsme podkladní betony a zahájili vázání výztuže základové desky.

7. 4. 2022 - VÝTAHOVÉ ŠACHTY ROSTOU

Na místě byly vylity první podkladní betony a pracujeme také na izolaci šachty pro nákladní výtah.

24. 3. 2022 - SPODNÍ STAVBA POKRAČUJE

Jeřáb, který se objevil na stavbě Rezidence Via Carolina, je nepřehlédnutelný. Na místo směřují další dodávky betonu a výztuže a už se nám rýsují základy šachet pro dva výtahy, které budou sloužit pro přepravu obyvatel domu a jejich automobilů.

10. 3. 2022 - ODSTARTOVÁNA VÝSTAVBA ZÁKLADŮ

Začínáme jít „do hloubky“ - zahájili jsme budování základů domu. Zároveň připravujeme prostor pro montáž staveništního jeřábu.

10. 2. 2022 - TERÉNNÍ ČINNOSTI A NĚCO PRO ŘEPSKÉ JEŠTĚRKY

Práce odehrávající se na stavbě směřují k založení objektu Rezidence. Statné ořešáky jsme ochránili před vlivy stavby, aby zůstaly zelenými dominantami budoucí zahrady. Kamenivo okrové barvy, jehož úlomky vidíte, je opuka – typická hornina břevnovského katastru a tradiční stavební materiál našich předků. Několik kusů jsme rádi věnovali Komunitní zahradě Řepy, která je využije pro vybudování ještěrkoviště – hromady kamení pro ještěrky a brouky.

2. 2. 2022 - ZEMNÍ PRÁCE JSOU V BĚHU

17. 1. 2022 - SPOUŠTÍME PŘÍPRAVU

Probíhá zajištění (pažení) budoucí stavební jámy v rámci demolice stávajícího suterénu.

Stránky