7. 4. 2022 - VÝTAHOVÉ ŠACHTY ROSTOU | Rezidence Via Carolina

7. 4. 2022 - VÝTAHOVÉ ŠACHTY ROSTOU

Byly vylity první podkladní betony a pracujeme také na izolaci šachty autovýtahu.

Fotogalerie: