Aktuality | Page 2 | Rezidence Via Carolina

Aktuality

22. 4. 2022 - VAŠE BYDLENÍ NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

Vybetonovali jsme základovou desku Rezidence Via Carolina. Kvalitní materiál dodala ZAPA beton, což jste možná poznali podle nezaměnitelného designu jejích autodomíchávačů. A na závěr přišel dubnový deštík.

7. 4. 2022 - VÝTAHOVÉ ŠACHTY ROSTOU

Na místě byly vylity první podkladní betony a pracujeme také na izolaci šachty pro nákladní výtah.

10. 3. 2022 - ODSTARTOVÁNA VÝSTAVBA ZÁKLADŮ

Jdeme „do hloubky“ - zahájili jsme budování základů domu. Zároveň připravujeme prostor pro montáž staveništního jeřábu.

10. 2. 2022 - TERÉNNÍ ČINNOSTI A NĚCO PRO ŘEPSKÉ JEŠTĚRKY

Chystáme založení objektu Rezidence. Statné ořešáky jsme ochránili před vlivy stavby, aby zůstaly zelenými dominantami zahrady. Okrové kamenivo, jehož úlomky vidíte, je opuka – typická místní hornina a tradiční stavební materiál našich předků. Několik kusů jsme věnovali Komunitní zahradě Řepy k vybudování „ještěrkoviště“ – hromady kamení pro ještěrky a brouky.

17. 1. 2022 - SPOUŠTÍME PŘÍPRAVU

Probíhá zajištění (pažení) budoucí stavební jámy v rámci demolice stávajícího suterénu.

14. 1. 2022 - MÁME STAVEBNÍ POVOLENÍ!

Výstavba Rezidence Via Carolina má "zelenou" - bylo pro ni vydáno stavební povolení Odborem výstavby ÚMČ Praha 6.

5. 11. 2021 - STARÉ ODCHÁZÍ, NOVÉ SE RODÍ

Na úvodních snímcích vidíte dlouho nevyužívaný dvoupodlažní objekt v havarijním stavu. Pozemek byl kdysi dávno zastavěn celý a tvořil uzavřený hospodářský dvorec. To vše je už minulost, jejímiž svědky jsou jen výkresy a fotografie. Budovy jsme zbourali a připravujeme výstavbu Rezidence Via Carolina. Zde Vás budeme pravidelně informovat o jejím průběhu.

Stránky