Aktuality | Page 3 | Rezidence Via Carolina

Aktuality

28. 7. 2022 - BALKONY A SCHODIŠTĚ PRO 2. NP

Právě pokládáme prefabrikovaný beton - balkony a schodišťová ramena - do 2. NP.

24. 6. 2022 - BĚŽÍ VÝSTAVBA 1. NP

Stavba stále roste. Mimo jiné jsme osadili schodiště do prvních dvou podlaží.

12. 5. 2022 - STĚNY 1. PP JSOU VYBETONOVÁNY

22. 4. 2022 - BYDLENÍ NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

Vybetonovali jsme základovou desku - kvalitní materiál dodala ZAPA beton.

7. 4. 2022 - VÝTAHOVÉ ŠACHTY ROSTOU

Byly vylity první podkladní betony a pracujeme také na izolaci šachty autovýtahu.

10. 3. 2022 - ODSTARTOVÁNA VÝSTAVBA ZÁKLADŮ

Jdeme „do hloubky“ - zahájili jsme budování základů domu. Zároveň připravujeme prostor pro montáž staveništního jeřábu.

10. 2. 2022 - TERÉNNÍ ČINNOSTI A DÁREK PRO JEŠTĚRKY

Statné ořešáky jsme ochránili před vlivy stavby. Část okrové opuky, typické místní horniny a stavebního materiálu našich předků, putovala do Komunitní zahrady Řepy k založení „ještěrkoviště“ - hromady kamení pro ještěrky a brouky.

17. 1. 2022 - SPOUŠTÍME PŘÍPRAVU

Probíhá zajištění (pažení) budoucí stavební jámy v rámci demolice stávajícího suterénu.

14. 1. 2022 - MÁME STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výstavba Rezidence Via Carolina má "zelenou" - bylo pro ni vydáno stavební povolení Odborem výstavby ÚMČ Praha 6.

5. 11. 2021 - STARÉ ODCHÁZÍ, NOVÉ SE RODÍ

Pozemek býval zastavěn celý a tvořil uzavřený hospodářský dvorec. Svědky té doby jsou ale už jen výkresy a fotografie - nevyužívaný dům v havarijním stavu jsme zbourali a chystáme výstavbu Rezidence.

Stránky